¿Para qué sirve la dll lltdres.dll?

Recursos de detección de topologías a nivel de vínculo

Dependencias de la dll lltdres.dll


Microsoft (R) COFF/PE Dumper Version 14.16.27034.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Dump of file C:\Windows\System32\lltdres.dll

File Type: DLL

 Summary

    1000 .rdata
    1000 .rsrc

Funciones que tiene la dll lltdres.dll


Información avanzada sobre funciones que tiene la dll lltdres.dll


Microsoft (R) COFF/PE Dumper Version 14.16.27034.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Dump of file C:\Windows\System32\lltdres.dll

File Type: DLL

 Summary

    1000 .rdata
    1000 .rsrc

Integridad de la dll lltdres.dllAlgorithm    Hash                                  Path                     
---------    ----                                  ----                     
SHA256     4F63D2EE31A9EF6C75A217822B97FDDC489C29F263BA6BF935A480CFC82E9ABC    C:\Windows\System32\lltdres.dll       


Detalles sobre el fichero dll lltdres.dll
PSPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Windows\System32\lltdres.dll
PSParentPath   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Windows\System32
PSChildName    : lltdres.dll
PSDrive      : C
PSProvider    : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer   : False
Mode       : -a----
VersionInfo    : File:       C:\Windows\System32\lltdres.dll
          InternalName:   LLTDRES.DLL
          OriginalFilename: LLTDRES.DLL.MUI
          FileVersion:   10.0.19041.561 (WinBuild.160101.0800)
          FileDescription: Recursos de detección de topologías a nivel de vínculo
          Product:     Sistema operativo Microsoft® Windows®
          ProductVersion:  10.0.19041.561
          Debug:      False
          Patched:     False
          PreRelease:    False
          PrivateBuild:   False
          SpecialBuild:   False
          Language:     Español (España, internacional)
          
BaseName     : lltdres
Target      : {C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-networktopology_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_874704b899daf1ca\l
          ltdres.dll}
LinkType     : HardLink
Name       : lltdres.dll
Length      : 2560
DirectoryName   : C:\Windows\System32
Directory     : C:\Windows\System32
IsReadOnly    : False
Exists      : True
FullName     : C:\Windows\System32\lltdres.dll
Extension     : .dll
CreationTime   : 07/12/2019 10:08:55
CreationTimeUtc  : 07/12/2019 9:08:55
LastAccessTime  : 03/12/2020 12:18:57
LastAccessTimeUtc : 03/12/2020 11:18:57
LastWriteTime   : 07/12/2019 10:08:55
LastWriteTimeUtc : 07/12/2019 9:08:55
Attributes    : ArchiveProcesos que utilizan la dll lltdres.dll